3.jpg

קוגל

מתחם מגורים, חולון

יזם: תדהר, שי אלון

מגרש: 5670 מ"ר

בינוי: כ-23,000 מ"ר

יחידות דיור: כ- 207 

מתחם מגורים המכיל 2 מבני דופן בני 6 קומות הפונים לשדרות קוגל ושלושה מבני מגורים בני 9 קומות ממזרח.

מבני המגורים תוחמים שדרה פנימית ירוקה המתחברת אל רחבת תיאטרון חלון.

במבני הדופן על שדרות קוגל יהיו שימושי מסחר ושטחים ציבוריים.

בשיתוף: פיבקו אדריכלים

© כל הזכויות שמורות ליפתח וקס אדריכלים